TERRABAZAR

Výstavní a prodejní setkání chovatelů exotických zvířat v Praze s dlouholetou tradicí

Registrace prodejce

Zadejte jméno

Zadejte příjmení

Zadejte email

Zadejte email
Zadejte email
Zadejte pouze čísla bez mezer

Zadejte pouze čísla bez mezer a znaků (+420 zaměňte za 00420)

Popište svůj sortiment

Vyplňte zda budete prodávat pouze ptactvo

Vyplňte zda budete prodávat jedovaté živočichy.

Zvolte zda potřebujete elektrickou přípojku

Zadejte počet stolů. Pouze číslice bez mezer, znaků a písmen.

Neplatný vstup

Bez souhlasu s řádem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.

Bez souhlasu s řádem na ochranu ptactva nelze na burze prodávat.

Bez souhlasu s provozním řádem nelze na burze prodávat.

Bez seznámení se zákonem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.

Invalid Input
Řádně vyplněná a odeslaná registrace se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.terrabazar.cz. Potvrzení registrace ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.
Neplatný vstup