TERRABAZAR

Výstavní a prodejní setkání chovatelů exotických zvířat v Praze s dlouholetou tradicí

Registrace prodejce
 1. Jméno:*

  Zadejte jméno

 2. Příjmení:*

  Zadejte příjmení

 3. Email:*

  Zadejte email

 4. Ulice:
  Zadejte email
 5. Město:
  Zadejte email
 6. IČO:
  Zadejte pouze čísla bez mezer
 7. Telefon:*

  Zadejte pouze čísla bez mezer a znaků (+420 zaměňte za 00420)

 8. Sortiment:*

  Popište svůj sortiment

  Popište podrobně, abychom Vás neumístili vedle prodejce se stejným sortimentem.
 9. Budu prodávat pouze ptactvo (zvýhodněné stolné)?*

  Vyplňte zda budete prodávat pouze ptactvo

 10. Budu prodávat jedovaté hady?*

  Vyplňte zda budete prodávat jedovaté živočichy.

 11. Potřebuji elektrickou přípojku*

  Zvolte zda potřebujete elektrickou přípojku

 12. Počet stolů:*

  Zadejte počet stolů. Pouze číslice bez mezer, znaků a písmen.

 13. Termíny prodeje:*
  Vyberte termíny kdy se chcete účastnit.

 14. Souhlas:*

  Bez souhlasu s řádem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.

 15. Souhlas:*

  Bez souhlasu s řádem na ochranu ptactva nelze na burze prodávat.

 16. Souhlas:*

  Bez souhlasu s provozním řádem nelze na burze prodávat.

 17. Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání*

  Bez seznámení se zákonem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.

 18. Poznámka
  Invalid Input
 19. Řádně vyplněná a odeslaná registrace se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.terrabazar.cz. Potvrzení registrace ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.