TERRABAZAR

Výstavní a prodejní setkání chovatelů exotických zvířat v Praze s dlouholetou tradicí

Registrace prodejce
 1. Jméno:*
  Zadejte jméno
 2. Příjmení:*
  Zadejte příjmení
 3. Email:*
  Zadejte email
 4. Ulice:
  Zadejte email
 5. Město:
  Zadejte email
 6. IČO:
  Zadejte pouze čísla bez mezer
 7. Telefon:*
  Zadejte pouze čísla bez mezer a znaků (+420 zaměňte za 00420)
 8. Sortiment:*
  Invalid Input
  Popište podrobně, abychom Vás neumístili vedle prodejce se stejným sortimentem.
 9. Budu prodávat pouze ptactvo (zvýhodněné stolné)?*
  Vyplňte zda budete prodávat pouze ptactvo
 10. Budu prodávat jedovaté hady?*
  Vyplňte zda budete prodávat jedovaté živočichy.
 11. Potřebuji elektrickou přípojku*
  Zvolte zda potřebujete elektrickou přípojku
 12. Počet stolů:*
  Zadejte počet stolů. Pouze číslice bez mezer, znaků a písmen.
 13. Termíny prodeje:*

  Vyberte termíny kdy se chcete účastnit.
 14. Souhlas:*
  Bez souhlasu s řádem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.
 15. Souhlas:*
  Bez souhlasu s řádem na ochranu ptactva nelze na burze prodávat.
 16. Souhlas:*
  Bez souhlasu s provozním řádem nelze na burze prodávat.
 17. Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání*
  Bez seznámení se zákonem na ochranu zvířat nelze na burze prodávat.
 18. Poznámka
  Invalid Input
 19. Řádně vyplněná a odeslaná registrace se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.terrabazar.cz. Potvrzení registrace ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.